TRIỂN KHAI CÔNG TÁC BẢO VỆ SỰ KIỆN CỦA ĐƠN VI CALIFORNIA

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC BẢO VỆ SỰ KIỆN CỦA ĐƠN VI CALIFORNIA DIỄN RA TẠI CUNG VĂN HÓA HỮU NGHỊ VIỆT XÔ

 

ĐỐI TÁC